Luật Điện ảnh

Ngày đăng: 01/07/2022
Mặc định Cỡ chữ
Số/ký hiệu Luật số: 05/2022/QH15
Ngày ban hành 15/06/2022
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản
Người ký Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Tệp đính kèm 05.pdf

Các văn bản khác

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
Quyết định: Ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
 • Số/ký hiệu: 224/QÐ-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 28/01/2022
 • Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Người ký: Đoàn Văn Việt
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Tệp đính kèm: qd224.bvhttdl.banhanhungxu.pdf
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
 • Số/ký hiệu: 1909/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 12/11/2021
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
 • Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Tệp đính kèm: 1909.signed_01.pdf
THÔNG TƯ: Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ