Chi tiết nghiên cứu sinh
Bùi Long
Ngày đăng: 26/09/2014
Mặc định Cỡ chữ

1. Các công trình khoa học

(2008), “Tầm quan trọng của việc giáo dục âm nhạc trong các trường cao đẳng”, Tạp chí Nam Quốc đương đại, Tháng 03, tr60.

(2008), “Sự ảnh hưởng của triều đại nhà Chu - “Hệ lý luận Luận điệu” với âm nhạc Trung Quốc đương đại”, Tạp chí Nam Quốc đương đại, Tháng 10, tr178.

(2009), “Hiện trạng và cách thức giáo dục âm nhạc trong các trường cao đẳng”, Tạp chí Tình thương, 01/2009, tr104.

(2009), “Cách thức nâng cao hiệu quả quản lý của giảng viên đối với sinh viên Cao đẳng”, Tạp chí Công đoàn mở rộng, 02/ 2009, tr119.

(2009), “Tìm hiểu về tố chất học sinh thanh nhạc”, Tạp chí Học, 03/2009, tr157.

(2009), “Quản lý và xây dựng đoàn thanh niên trong các trường Cao đẳng”, Tạp chí Tình thương, 06/2009, tr53.

(2009), “Nghiên cứu cơ cấu quản lý giáo dục âm nhạc công cộng cho các trường đại học”, Tạp chí Công đoàn mở rộng, 11/2009, tr48.

(2009), “Phân tích kết cấu âm nhạc và xử lý diễn xướng bài hát “Nhớ quê”, Tạp chí Văn nghệ đại chúng, 12/2009, tr 81.

(2011), “Các phương thức đưa âm nhạc dân tộc bản địa vào môn kiến thức âm nhạc của các trường cao đẳng”, Tạp chí Văn nghệ đại chúng, 02/2011, tr291.

2.Các thành tích, giải thưởng

Bằng khen “Người hướng dẫn sinh viên xuất sắc” tại hoạt động biểu diễn Văn nghệ sinh viên Quảng Tây lần thứ nhất, tháng 05/2005.

Giải ba cuộc thi “Bài luận giảng viên Nghệ thuật Quảng Tây lần thứ nhất”, tháng 05/2005.

Giải ưu tú giọng hát dân ca trong các Cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Tây.

Giải nhì bài luận “Cách thức nâng cao hiệu quả quản lý của giảng viên đối với sinh viên Cao đẳng” trong cuộc thi Luận văn xuất sắc về giáo dục Quảng Tây, năm 2009.

Bằng khen “Giảng viên xuất sắc” năm học 2008 - 2009 tại trường Cao đẳng Thương mại Quốc tế Quảng Tây.

Giải nhì Bài luận “Nghiên cứu cơ cấu quản lý giáo dục âm nhạc công cộng cho các trường đại học phổ thông” trong cuộc thi Bài luận xuất sắc về giáo dục Quảng Tây, năm 2010.

Bằng khen “Giảng viên xuất sắc” năm học 2009 - 2010 tại trường Cao đẳng Thương mại Quốc tế Quảng Tây.

Bằng khen “Giảng viên giảng dạy hiệu quả chất lượng cao” năm học 2009 - 2010 tại trường Cao đẳng Thương mại Quốc tế Quảng Tây.

Bằng khen “Cán bộ thanh niên xuất sắc” năm học 2009 - 2010 của Ty Thương mại, tỉnh Quảng Tây.

Nghiên cứu sinh khác

Vũ Tự Long

Chuyên ngành: 9210221 - Lý luận và Lịch sử Sân khấu
Hướng nghiên cứu: Tính hiện đại của sân khấu chèo quân đội từ năm 1991 đến nay
Chi tiết

Huỳnh Hồng Diễm

Chuyên ngành: 9229042 - Quản lý văn hoá
Hướng nghiên cứu: Bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa dân tộc của người Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết

Nguyễn Phương Việt

Chuyên ngành: 9210101 - Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tạo hình trang phục truyền thống nữ dân tộc Pà Thẻn
Chi tiết

Đoàn Thị Thanh Vân

Chuyên ngành: 9229040 - Văn hoá học
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật của một số giá văn hầu đồng ở lễ hội Phủ Dày tỉnh Nam Định
Chi tiết

Nguyễn Viết Hưng

Chuyên ngành: 9229042 - Quản lý văn hoá
Hướng nghiên cứu: Quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ở tỉnh Ninh Bình
Chi tiết