Nghiệm thu Đề tài “Tác động của văn học mạng, nghệ thuật trên mạng đối với cộng đồng mạng ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 31/12/2018 Lượt xem: 206
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 24/12/2018, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài “Tác động của văn học mạng, nghệ thuật trên mạng đối với cộng đồng mạng ở Việt Nam hiện nay” thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của phương tiện truyền thông mới do ThS. Nguyễn Thị Thu Trang làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên:

  1. GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng
  2. PGS.TS Ngô Văn Giá, Khoa Sáng tác lý luận và Phê bình VH, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ủy viên Phản biện
  3. PGS.TS Nguyễn Hữu Thức, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương - Ủy viên Phản biện
  4. PGS.TS Nguyễn Nghĩa Phương, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên
  5. TS. Từ Mạnh Lương, Vụ Khoa học, Công nghệ và Mội trường, Bộ VHTTDL - Ủy viên
  6. ThS. Vi Kiến Thành, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ủy Viên
  7. Ths. Trịnh Thị Hiếu, Phòng Văn học, Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên

Và 02 thành viên thư ký Hội đồng gồm:

  1. ThS. Nguyễn Thị Phương Loan
  2. TS. Trần Thị Kim Quế

Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu và công chức, viên chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Tác động của văn học mạng, nghệ thuật trên mạng đối với cộng đồng mạng ở Việt Nam hiện nay”.

Theo đó, đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về tác động của văn học mạng (VHM), nghệ thuật trên mạng (NTTM) đối với cộng đồng mạng ở Việt Nam hiện nay, trong đó trình bày và giới thuyết một số khái niệm công cụ, một số vấn đề lý luận liên quan, đặc trưng của văn học mạng, nghệ thuật trên mạng và cộng đồng mạng ở Việt Nam; Nhận diện, đánh giá một cách toàn diện về thực trạng tác động của VHM, NTTM đối với cộng đồng mạng ở Việt Nam hiện nay.

Trên cơ sở nghiên cứu, Đề tài dự báo xu hướng phát triển và sự tác động của VHM, NTTM và cộng đồng mạng ở Việt Nam trong thời gian tới, nhằm làm cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp quản lý phù hợp; Đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi nhằm phát huy tác động tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực của VHM, NTTM đối với cộng đồng mạng ở Việt Nam hiện nay.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Thông qua với số phiếu 7/7

Tin bài, ảnh: Lã Lương

 

Bình luận