Tọa đàm “Sự lãnh đạo nghệ thuật trong các văn hóa khác nhau và bối cảnh thay đổi” – một số khía cạnh mới

Ngày đăng: 26/04/2018 Lượt xem: 1.879
Mặc định Cỡ chữ

Sự lãnh đạo văn hóa nghệ thuật là một chủ đề thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều nhà nghiên cứu, quản lý và những người thực hành trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trên thế giới trong vài thập kỷ qua. Mặc dù vậy, những thay đổi gần đây về bối cảnh và các thực hành nghệ thuật cũng như những thay đổi về các mô hình quản lý, mô hình tổ chức truyền thống đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với sự lãnh đạo nghệ thuật.

Nhằm nhận thức rõ hơn về những thay đổi mang tính lý thuyết và thực tiễn này, sáng ngày 5/4/2018 Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã mời Phó Giáo sư, Tiến sỹ Jo Caust, Khoa Văn hóa và Truyền thông, Trường Đại học Melbourne đến thuyết giảng với chủ đề: “Sự lãnh đạo nghệ thuật trong các văn hóa khác nhau và bối cảnh thay đổi”. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Jo Caust đã viết và biên tập bốn cuốn sách về Sự lãnh đạo nghệ thuật. Cuốn sách gần đây nhất của bà có tên: Sự lãnh đạo nghệ thuật trong bối cảnh đương đại (Arts Leadership in Contemporary Contexts), NXB Routledge, 2018.

Buổi tọa đàm đã thu hút được sự tham dự của các nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu, quản lý của Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam cũng như các giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trong vòng ba giờ tọa đàm, Phó giáo sư, Tiến sỹ Jo Caust đã cùng với các thành viên tham dự khám phá các khía cạnh khác nhau của sự lãnh đạo như: (1) Nhận thức/nhìn nhận về sự lãnh đạo, (2) Các mô hình lãnh đạo, (3) Xem xét có hay không tính đặc thù của sự lãnh đạo nghệ thuật so với các lĩnh vực khác, (4) Nhìn nhận về các văn hóa khác nhau, bối cảnh và các thực hành nghệ thuật thay đổi tác động như thế nào đến sự lãnh đạo nghệ thuật…

Qua bài thuyết trình của chuyên gia và các bài tập thảo luận nhóm, những người tham dự tọa đàm có được một cái nhìn tổng quan nhưng không kém phần sâu sắc về những  vấn đề cập nhật của sự lãnh đạo nghệ thuật. Khác với quan niệm truyền thống coi sự lãnh đạo thường gắn với một vị trí cao cấp, hay đồng nghĩa với mô hình quản lý theo thứ bậc, mang tính chỉ huy và chuyên quyền, hiện nay đã có những hiểu biết mới về sự lãnh đạo như: Lãnh đạo là một khái niệm mang tính tham dự, nó cần được nhìn nhận như một quá trình, một mối quan hệ, một sự thực hành hơn là một vị trí. Để lãnh đạo trở thành một khía cạnh quản trị tích cực, đòi hỏi chúng ta phải có tư duy cởi mở, mềm dẻo và không định kiến, cũng như cần có những hiểu biết sâu sắc về môi trường văn hóa, xã hội và những biến chuyển không ngừng của bối cảnh đương đại. Việc nhận biết và ứng dụng các mô hình lãnh đạo khác nhau để thích ứng với sự đa dạng của các bối cảnh khác nhau sẽ góp phần hữu hiệu thúc đẩy một đời sống nghệ thuật ngày càng sôi động và sáng tạo hơn.

Tin: Đỗ Thị Thanh Thủy

Ảnh: Lã Lương

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục