Thông báo về việc Giao nhiệm vụ phụ trách Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Ngày đăng: 01/09/2021 Lượt xem: 48
Mặc định Cỡ chữ

Căn cứ Quyết định số 2278/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký ngày 20 tháng 8 năm 2021 về việc giao bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam nhiệm vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam từ ngày 20 tháng 8 năm 2021.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Phương có trách nhiệm tiếp nhận nhiệm vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện và nhận bàn giao mọi công việc, hồ sơ, tài liệu từ ông Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam trước ngày 20 tháng 8 năm 2021.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam xin thông báo để các đơn vị được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Tin: Lã Lương

 

 

admin

Bình luận