Thông báo về việc chuyển công tác đến Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội của của ông Bùi Hoài Sơn, Viện Trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Ngày đăng: 01/09/2021 Lượt xem: 69
Mặc định Cỡ chữ

Căn cứ Nghị quyết số 160/NQ-UBTVQH15 ngày 21 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc phê chuẩn ông Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, đại biểu Quôc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên thường trực, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Quyết định số: 2276/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về việc đồng ý ông Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chuyển công tác đến Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Theo đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn sẽ thôi nhiệm vụ Viện trưởng và chuyển công tác từ ngày 20 tháng 08 năm 2021.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam xin thông báo để các đơn vị được biết và thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Tin: Lã Lương

 

admin

Bình luận