Hội thảo khoa học: Xây dựng môi trường văn hoá công sở và nơi công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước: Lý luận và thực tiễn

Ngày đăng: 11/08/2022 Lượt xem: 84
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 11/8/2022, tại trụ sở Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học “Xây dựng môi trường văn hoá công sở và nơi công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước: Lý luận và thực tiễn”.

Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, TS. Trần Thị Kim Quế, Chuyên viên, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các nhà khoa học, các chuyên gia, quý vị đại biểu.

 

TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá công sở đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá nơi công cộng” thuộc chương trình Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cùng chủ trì Hội thảo có TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TS. Vũ Tú Quyên và PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Hương chủ nhiệm đề tài.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo đã chọn lựa được 33 tham luận, các tham luận tập trung trình bày và thảo luận các nội dung sau:

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng môi trường văn hóa công sở và nơi công cộng;

2. Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường văn hóa công sở và nơi công cộng ở Việt Nam hiện nay;

3. Xác định tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa công sở và nơi công cộng;

4. Định hướng, giải pháp xây dựng môi trường văn hóa công sở và nơi công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Sau phát biểu đề dẫn hội thảo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Hội thảo bắt đầu phiên làm việc. Mở đầu Hội thảo, TS. Phùng Thị Phong Lan với tham luận “Sự tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế đến xây dựng môi trường văn hóa công sở ở Việt Nam hiện nay”, trong đó bàn về các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường văn hóa công sở và xây dựng môi trường văn hóa công sở ở Việt Nam, bao gồm đa dạng các yếu tố về giá trị văn hóa truyền thống; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; trình độ, năng lực nhận thức của con người; hệ thống pháp luật của Nhà nước; sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo…

PGS. TS Vũ Công Hảo trong tham luận “Mô hình văn hóa công sở của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” đi vào chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng môi trường văn hóa công sở ở nước ngoài và một số mô hình công sở cụ thể ở trong nước.

TS. Nguyễn Thị Ánh với tham luận “Môi trường văn hóa công sở tạo động lực phát triển bền vững đất nước” và PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo trong tham luận “Về mối quan hệ giữa môi trường văn hóa công sở với mỗi cá nhân” khẳng định xây dựng môi trường văn hoá công sở có vai trò quan trọng đối với cá nhân, với sự phát triển bền vững đất nước, đặc biệt xây dựng văn hóa công sở góp phần minh bạch hoá nền hành chính tạo niềm tin trong nhân dân, gây dựng nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế hiện nay

Bàn về vấn đề xây dựng môi trường văn hóa nơi công cộng, PGS.TS Lê Quý Đức đã phân tích về các thành tố và tiêu chí xây dựng môi trường văn hoá nơi công cộng trong tham luận của mình, từ đó đưa ra các nguyên tắc xây dựng môi trường văn hóa nói chung và xây dựng môi trường văn hóa nơi công cộng nói riêng.

Để nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa công sở TS. Nguyễn Huy Phòng trong tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa công sở nước ta hiện nay” đưa ra các giải pháp chủ yếu như: nâng cao nhận thức về môi trường văn hóa công sở; phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo gắn với kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng môi trường văn hóa công sở; ứng dựng hiệu quả thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động công vụ; xây dựng cơ sở hạ tầng công sở đồng bộ, hiện đại, văn minh…

Sau trình bày của các tham luận là trao đổi, thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học, các vị đại biểu cùng chia sẻ những quan điểm nhằm xác lập luận cứ khoa học, thống nhất về cơ sở lý luận và thực tiễn về những vấn đề có liên quan đến xây dựng môi trường văn hóa công sở và nơi công cộng.

TS. Nguyễn Văn Hùng thay mặt Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam trân trọng cảm ơn sự tham gia, đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, vị đại biểu cho buổi Hội thảo. Các tham luận trình bày tại Hội thảo và các ý kiến đóng góp đã góp phần khẳng định về vai trò của môi trường văn hóa công sở và môi trường văn hóa nơi công cộng trong mục tiêu tổng thể về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh của định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tin, ảnh: Phạm Dung

 

 

 

 

Bình luận