Hội thảo khoa học Xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường

Ngày đăng: 04/08/2022 Lượt xem: 184
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 04/8/2022, tại trụ sở Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học “Xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường”.

Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội, GS. TS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, TS. Trần Thị Kim Quế, Chuyên viên, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PGS. TS Phạm Lan Oanh và TS. Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cùng các nhà khoa học, các chuyên gia, quý vị đại biểu.

TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa gia đình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở đào tạo giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” thuộc chương trình Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cùng chủ trì Hội thảo có TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TS. Mai Thùy Hương và TS. Nguyễn Thị Phượng chủ nhiệm đề tài.

Phát biểu đề dẫn hội thảo PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam bày tỏ: Xây dựng môi trường văn hóa là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ta rất quan tâm, được nhấn mạnh trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW), và đây cũng là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Hội thảo đã chọn lựa được 33 tham luận, các tham luận tập trung trình bày và thảo luận các nội dung sau:

1. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn về xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường

2. Thực trạng môi trường văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường.

3. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường.

4. Tiêu chí đánh giá môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường.

5. Giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường.

Hội thảo chia thành 2 phiên. Phiên 1: Xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và Phiên 2: Xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Mở đầu Hội thảo, GS. TS Lê Hồng Lý trình bày tham luận “Môi trường văn hóa gia đình và những thách thức trong xã hội đương đại”. Tiếp cận từ góc độ văn hóa học, tác giả  cho rằng môi trường văn hóa gia đình biểu hiện theo những nội dung như: không gian sống của gia đình, những thực hành lao động và sinh hoạt hàng ngày, những sinh hoạt nghi lễ và mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình. Theo đó gia đình là nơi sinh ra của mỗi con người là môi trường sinh hoạt sớm nhất của cuộc đời mỗi người, do đó nếu môi trường gia đình tốt thì con người lớn lên sẽ thấm sâu được cái tốt đó và ngược lại. Tiếp theo là sự trình bày của PGS.TS Lê Ngọc Văn với tham luận “Môi trường sống và văn hóa gia đình”; PGS. TS Lê Quý Đức với tham luận “Cơ sở lý luận xác định khung phân tích về xây dựng môi trường văn hóa gia đình”; GS. TS Từ Thị Loan với tham luận “Một số vấn đề lý luận về xây dựng môi trường văn hóa gia đình”, trên cơ sở trình bày các nội dung về xây dựng môi trường văn hóa gia đình, các tác giả cũng đưa ra cơ sở để xác định các tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa gia đình.

Sau phiên làm việc 1, phiên 2 của Hội thảo tập trung vào vấn đề xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Mở đầu phiên làm việc thứ 2, PGS. TS Đặng Quốc Bảo và TS. Đào Xuân Thái với tham luận Kiến tạo “Văn hóa nhà trường” để xây dựng “Nền giáo dục thực chất”. Tại Hội thảo tác giả đưa ra phân tích việc bồi dưỡng thế hệ trẻ mười giá trị văn hóa nhân cách. Nhân cách từ văn hóa truyền thống với mô hình 6s: Sống theo lễ, sống theo tình, sống theo nghĩa, sống sáng khôn, sống chừng mực, sống hẳn hoi. Nhân cách từ văn hóa hiện đại với hệ giá trị 4c: Năng lực phản biện, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo.

Một số đại biểu trình bày tham luận và đóng góp ý kiến tại phiên 2 Hội thảo

Cùng bàn về vai trò của môi trường văn hóa nhà trường, PGS.TS Nguyễn Hữu Thức với tham luận “Bàn về xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục đại học”, TS. Nguyễn Thị Thanh Mai với tham luận “Về quan điểm lấy người học làm trung tâm” qua thực tiễn giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay cũng đề cập đến các khía cạnh khác nhau của xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường. Môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục đại học lành mạnh, nhân văn chính là điều kiện đảm bảo cho việc dạy và học đạt được mục tiêu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Sau trình bày của các tham luận là trao đổi, thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học, các vị đại biểu về xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường. Những chia sẻ đó sẽ đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn cho mục tiêu chung là xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam, đáp ứng phát triển bền vững đất nước.

TS. Nguyễn Văn Hùng thay mặt Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam trân trọng cảm ơn sự tham gia, đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà nghiên cứu cho buổi thảo luận. Ban tổ chức xin tiếp thu những ý kiến trao đổi, từ những gợi mở ban đầu của các bài viết, những thảo luận với sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý chính là những kết quả quan trọng, làm nổi bật chủ đề và nội dung xuyên suốt của hội thảo Xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường”. Với ý nghĩa này, Hội thảo là sự đóng góp thiết thực cho hệ thống nghiên cứu khoa học và các hoạt động thực tiễn liên quan trực tiếp đến việc xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường ở Việt Nam./.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tin: Phạm Dung

Ảnh: Lã Lương

 

 

 

 

Phạm Thị Dung

Bình luận