Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Hoàng Hưng

Ngày đăng: 27/07/2022 Lượt xem: 145
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Đề tài: Nghệ thuật trưng bày bảo tàng ở Việt Nam (Nghiên cứu: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng  Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam)

NCS: Nguyễn Hoàng Hưng

Ngành: Lý luận và lịch sử mỹ thuật 

Mã số: 9210101

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận