Đại hội Chi bộ Hành chính và Chi bộ Nghiên cứu Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Đại hội lần thứ II, Nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 27/07/2022 Lượt xem: 158
Mặc định Cỡ chữ

Trong hai ngày 26-27/7/2022, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Viện VHNTQGVN) đã diễn ra Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ Hành chính (chiều ngày 26/7) và Chi bộ Nghiên cứu (sáng ngày 27/7) trực thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Đại hội Chi bộ Nghiên cứu

Đại hội Chi bộ Hành Chính

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Bí thư Chi bộ Nghiên cứu, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Hành chính và Chi bộ Nghiên cứu.

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Kết luận của Tổng bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021. Đồng thời đây cũng là thời điểm cả nước tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) để thể hiện tấm lòng tri ân đối với công ơn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Đồng chí Hoàng Thị Bình – Bí thư Chi bộ Hành chính đọc báo cáo tại Đại hội

Trong bài phát biểu, đồng chí Hoàng Thị Bình đã nêu rõ, cấp uỷ, đảng viên, viên chức trong hai Chi bộ đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển chung của Đảng bộ Viện và thúc đẩy hoàn thành mục tiêu xây dựng Viện phát triển vững mạnh trên phương châm “Đoàn kết, Sáng tạo, Hiệu quả”…

Hai Chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, chương trình, kế hoạch Bộ giao, thực hiện có hiệu quả, luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của công chức, viên chức, người lao động của Viện, giữ vững ổn định chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, người lao động…

Để đạt được những kết quả trên, đó chính là sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Chi uỷ, sự phối hợp giúp đỡ của các đoàn thể. Để duy trì và phát triển có hiệu quả nhiều hơn nữa, đòi hỏi Chi bộ Hành chính và Chi bộ Nghiên cứu phải xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị. Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ Hành chính và Chi bộ Nghiên cứu Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đoàn kết nhất trí, đồng thuận cao với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nhằm phát huy những thành tích đạt được một cách toàn diện về công tác Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Công tác về chuyên môn, Công tác về tổ chức cán bộ, các hoạt động về Đào tạo, Khoa học, Hợp tác quốc tế…

Một số đảng viên đóng góp ý kiến tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đều lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đảng viên trong từng Chi bộ Hành Chính và Nghiên cứu. Các ý kiến đã đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của các Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Bí thư Chi bộ Nghiên cứu, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Bí thư Chi bộ Nghiên cứu, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của hai chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, các chi bộ đã thể hiện được tinh thần đoàn kết cao, nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện và phát huy được một cách toàn diện trong các hoạt động của đơn vị.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Hành Chính và Chi bộ Nghiên cứu tiến hành bầu Ban Chi uỷ mới nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ Hành chính đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy mới gồm 3 đồng chí gồm: đồng chí Mai Thị Thùy Hương - Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đắc Toàn - Phó Bí thư Chi bộ, và đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Chi ủy viên.

Chi ủy mới Chi bộ Hành chính ra mắt Đại hội

Đại hội Chi bộ Nghiên cứu cũng đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy mới gồm 3 đồng chí gồm: đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy - Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Bí thư Chi bộ, và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà là Chi ủy viên.

Chi ủy mới Chi bộ Nghiên cứu ra mắt Đại hội

Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và Chi ủy viên đều là những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Hành chính nhiệm kỳ 2022- 2025.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của toàn thể đại biểu, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình của Đại hội Chi bộ Hành chính và Chi bộ Nghiên cứu nhiệm kỳ 2022-2025. Với những kết quả trên, Đại hội Chi bộ đã thành công tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Lã Lương

 

Bình luận