Thông báo tổ chức nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

Ngày đăng: 23/06/2022 Lượt xem: 83
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 23/6/2022, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Đề tài: Luận cứ khoa học về xây dựng môi trường văn hoá.

Chủ nhiệm: PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 Đề tài thuộc Chương trình NCKHCN cấp Bộ: "Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Tham dự buổi nghiệm thu có Thứ trưởng Bộ VHTTDL TS. Trịnh Thị Thuỷ, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng; đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; đại diện cơ quan chủ trì đề tài Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, và các chủ nhiệm đề tài nhánh thuộc chương trình NCKHCN cấp Bộ. Kết quả đề tài  xếp loại: Đạt.

Bình luận