Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Hồ Phong

Ngày đăng: 04/06/2022 Lượt xem: 144
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Hồ Phong

Đề tài: Phát triển khán giả sân khấu Cải lương tại thành phố Hồ Chí Minh (Nghiên cứu trường hợp Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang)

Ngành: Quản lý văn hóa

Mã số: 9229042

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận