Thông báo tuyển chuyên gia tham gia nghiên cứu cho Dự án “Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam”

Ngày đăng: 16/06/2022 Lượt xem: 669
Mặc định Cỡ chữ

Mời nộp đề xuất

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) và Cục bản quyền tác giả (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đang thực hiện Dự án “Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam” và mong muốn tìm kiếm hai chuyên gia tư vấn về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa để tham gia một nhóm nghiên cứu gồm các nhà nghiên cứu và phát triển nội dung cho Dự án.

Hạn nộp hồ sơ: 22.06.2022

Giới thiệu chung

Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam (SIPE) là một dự án do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH, TT&DL) thực hiện, với sự hỗ trợ của Quỹ quốc tế vì Đa dạng văn hóa (IFCD) của UNESCO, trong khuôn khổ của Công ước 2005 của UNESCO về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa.

Dự án Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam dự định sẽ triển khai một loạt các hoạt động nhằm cải thiện việc bảo vệ và nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đóng góp vào sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo trong nước.

Dự án có ba mục tiêu cụ thể:

  • Đánh giá được tổng quan thực trạng về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam để xây dựng nhận thức chung và hiểu biết thực tiễn về khuôn khổ pháp lý về sở hữu trí tuệ cho các ngành văn hóa và sáng tạo.
  • Nâng cao năng lực thể chế trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các lĩnh vực văn hóa sáng tạo thông qua một chuỗi các khóa đào tạo dành cho cán bộ quản lý nhà nước các cấp, các ngành liên quan.
  • Đẩy mạnh, nâng cao nhận thức và củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo tại Việt Nam thông qua các khóa đào tạo cơ bản về sở hữu trí tuệ dành cho nghệ sĩ và người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo.

Thông tin chi tiết hơn về Dự án có thể được tìm hiểu tại đây.

Phạm vi

Chúng tôi đang tìm kiếm một chuyên gia quốc tế và một chuyên gia trong nước có kinh nghiệm chuyên sâu về sở hữu trí tuệ (IP) để thiết lập nên một đội ngũ các chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện việc nghiên cứu đánh giá tổng quan và phát triển bộ công cụ hướng dẫn thực hành hỗ trợ cho việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa ở Việt Nam theo lộ trình sau:

Bước 1: Thực hiện nghiên cứu đánh giá tổng quan khuôn khổ pháp lý về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa. Công việc này bao gồm đánh giá mọi công cụ và tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã thông qua, và mọi chính sách quốc gia, luật, quy định, hướng dẫn, vân vân.. có liên quan tới sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu trí tuệ trong ngành nghệ thuật và văn hóa.

Bước 2: Đánh giá các chính sách, luật pháp, quy định, hướng dẫn về sở hữu trí tuệ đã được phát triển và đưa vào quá trình thực thi như thế nào, các biện pháp và công cụ quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Công việc này cần được thực hiện bằng các buổi phỏng vấn mục tiêu với các cán bộ quảnnhà nước chịu trách nhiệm xây dựng chính sách/luật/quy định/hướng dẫn cũng như những người làm công tác quản lý trực tiếp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về nghệ thuật và văn hóa hiện đang đặt dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cụ thể là của Cục Bản quyền tác giả.

Bước 3: Thu thập ý kiến từ nghệ sỹ, người làm nghề sáng tạo, khán giả, người tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ nghệ thuật và văn hóa. Công việc này cần được thực hiện bằng điều tra khảo sát mở và phỏng vấn mục tiêu bổ sung, tập trung vào các mức độ tiếp cận và hiểu biết về các chính sách, luật, quy định, hướng dẫn về sở hữu trí tuệ cũng như việc tiếp cận tới các dịch vụ hỗ trợ của nhà nước và ngoài nhà nước, các thực hành và thái độ phổ biến hiện nay đối với việc bảo vệ sở hữu trí tuệ. 

Bước 4: Trên cơ sở của đánh giá tổng quan và kết quả của nghiên cứu/khảo sát, phát triển nội dung cho Tài liệu hướng dẫn thực thi về quyền sở hữu trí tuệ dành cho các cán bộ nhà nước phụ trách quản lý và thực quyền thi sở hữu trí tuệ, cùng với một hướng dẫn sử dụng Tài liệu đó cho giảng viên tập huấn và các tài liệu tập huấn đi kèm. Tài liệu này cần được kiểm tra đánh giả thử với một nhóm học viên mục tiêu là những cán bộ nhà nước trước khi hoàn thiện.

Bước 5: Trên cơ sở của đánh giá tổng quan và kết quả của nghiên cứu/khảo sát, phát triển nội dung cho Sổ tay kiến thức căn bản về quyền sở hữu trí tuệ dành cho nghệ sỹ và người làm sáng tạo, cùng với một hướng dẫn sử dụng Sổ tay đó cho hướng dẫn viên và các tài liệu tập huấn đi kèm. Sổ tay này cần được kiểm tra đánh giả thử với một nhóm học viên mục tiêu là nghệ sỹ và người làm sáng tạo trước khi hoàn thiện.

Xin lưu ý rằng VICAS sẽ hỗ trợ kết nối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như với cộng đồng nghệ sỹ, người làm sáng tạo ở Việt Nam. 

Sản phẩm đầu ra của nhiệm vụ bao gồm:

1. Một báo cáo bao gồm kết quả của Bước 1, 2 và 3 và một bản trình bày báo cáo này tại Hội thảo quốc gia

2. Một Tài liệu hướng dẫn thực thi quyền sở hữu trí tuệ, là kết quả của Bước 4, cùng với một hướng dẫn sử dụng Tài liệu đó cho giảng viên tập huấn và các tài liệu tập huấn đi kèm để thực hiện tập huấn dành cho nhóm đối tượng học viên mục tiêu là các cán bộ nhà nước phụ trách quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 

3. Một Sổ tay kiến thức căn bản về quyền sở hữu trí tuệ, là kết quả của Bước 5, cùng với một hướng dẫn sử dụng Tài liệu đó cho giảng viên tập huấn và các tài liệu tập huấn đi kèm để thực hiện tập huấn dành cho nhóm đối tượng học viên mục tiêu là nghệ sỹ và người làm sáng tạo.   

Phạm vi chi tiết của những kết quả đầu ra này có thể được trao đổi và thống nhất thêm trước khi ký hợp đồng thực hiện.

Khối lượng công việc & Thời gian thực hiện

Bước

Thời gian

Ngày làm việc dự kiến *

Kết quả dự kiến

Step 1

27.06.202230.08.2022

30 ngày

Một Báo cáo và một bài trình bày tại Hội thảo

Step 2

27.06.202230.08.2022

Step 3

27.06.202230.08.2022

Step 4

09.2022

10 ngày

Một Tài liệu hướng dẫn thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Step 5

09.2022

10 ngày

Một Sổ tay kiến thức căn bản về quyền sở hữu trí tuệ

* Chúng tôi mong hai tư vấn chuyên môn sẽ làm việc nhóm với nhau và phối hợp sắp xếp thời lượng công việc theo thế mạnh về chuyên môn, kinh nghiệm và địa bàn làm việc của mình nếu cần thiết. Số lượng ngày làm việc dự kiến đề cập ở trên là để hoàn thành các Bước công việc, không phải dành cho từng chuyên gia.

Yêu cầu

Chỉ dành cho chuyên gia tư vấn quốc tế:

- Có kiến thức và hiểu biết xuất sắc về chính sách, luật, quy định, hướng dẫn về sở hữu trí tuệ và môi trường pháp lý quốc tế, ở các nước đã phát triển và đang phát triển;

- Có kinh nghiệm rộng (10 năm hoặc hơn) làm việc quốc tế về các vấn đề có liên quan tới sở hữu trí tuệ, ở các quốc gia đã phát triển và đang phát triển.

- Kỹ năng viết và nói tiếng Anh xuất sắc.

Dành riêng cho chuyên gia tư vấn trong nước:

- Có kiến thức và hiểu biết xuất sắc về chính sách, luật, quy định, hướng dẫn về sở hữu trí tuệ và môi trường pháp lý ở Việt Nam;

- Có kinh nghiệm rộng (10 năm hoặc hơn) làm việc về các vấn đề có liên quan tới sở hữu trí tuệ ở Việt nam.

- Kỹ năng viết và nói tiếng Việt xuất sắc.

Đối với cả chuyên gia tư vấn quốc tế và trong nước:

- Có bằng cấp chuyên sâu về chính sách văn hóa, quản lý văn hóa, quản lý nghệ thuật, công nghiệp văn hóa và sáng tạo và các lĩnh vực khoa học xã hội có liên quan khác;

- Có hồ sơ phù hợp về nghiên cứu và công bố công trình nghiên cứu trong lĩnh vực chính sách văn hóa, quản lý văn hóa, quản lý nghệ thuật, công nghiệp văn hóa và sáng tạo, đặc biệt là trong quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

- Có kinh nghiệm trong tư vấn chính phủ về chính sách văn hóa, quản lý văn hóa, quản lý nghệ thuật, công nghiệp văn hóa và sáng tạo, đặc biệt là trong quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

- Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng nghệ sĩ và người làm sáng tạo và hiểu về nhu cầu thực tế của họ. Kinh nghiệm làm việc về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là một lợi thế.

- Sẵn sàng đi công tác và làm việc trong phạm vi thời gian đã được thống nhất cụ thể nếu tình hình dịch Covid-19 cho phép. Nếu đi lại quốc tế không thể thực hiện được, các phương án làm việc trực tuyến sẽ được sắp xếp để thay thế làm việc trực tiếp.

- Có nền tảng đào tạo về luật là một lợi thế, tuy nhiên không nhất thiết là tiêu chí cần có.

Xin lưu ý rằng hỗ trợ dịch/phiên dịch sẽ được Ban quản lý dự án sắp xếp cung cấp nếu cần thiết;

Quyền lợi

- Phí chuyên gia theo mức độ kiến thức và bằng cấp chuyên môn. Đề xuất của bạn cần phải làm rõ định mức phí chuyên gia theo ngày được đề nghị. Chúng tôi áp dụng định mức phí làm việc theo ngày dành cho chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế của UN-EU Cost Norms.

- Mọi chi phí đi lại trong nước và quốc tế theo yêu cầu của công việc đã được bao gồm tất cả trong gói chi phí. Chi phí mua tài liệu nghiên cứu sẽ được thanh toán khi chuyên gia cung cấp hóa đơn, chứng từ thực tế và trên cơ sở thỏa thuận trước với Ban quản lý dự án.

Quy trình nộp đề xuất

- Bạn có thể nộp đề xuất với tư cách cá nhân hoặc tổ chức (đối với cả vị trí chuyên gia trong nước và quốc tế) hoặc theo nhóm.

- Để nộp đề xuất, xin hay gửi tới địa chỉ email sipe.ifcdprojectinvietnam@gmail.com trước ngày 22.06.2022:

(i) một bản trình bày (tối đa 2 trang A4) thể hiện rõ mối quan tâm của ứng viên, đề cập tới mọi yêu cầu của Dự án và đề xuất mức phí đề nghị (theo ngày) cho công việc đề xuất; và

(ii) một lý lịch trích ngang chi tiết về kinh nghiệm và bằng cấp có liên quan tới công việc này, bao gồm cả các công trình nghiên cứu có liên quan đã công bố trước đó. 

Xin lưu ý rằng các file gửi nếu lớn hơn 10MB cần được gửi tới chúng tôi qua đường link internet.

Mọi yêu cầu thêm về thông tin xin hãy liên lạc theo địa chỉ email trên.

Chỉ có các ứng viên vào vòng trong mới nhận liên lạc từ Ban quản lý dự án để phỏng vấn

Các mốc thời gian quan trọng

30.05.2022                Công bố Mời kêu gọi nộp hồ sơ

15.06.2022                Hạn yêu cầu làm rõ thông tin về Mời kêu gọi nộp hồ sơ

22.06.2022                Hạn nộp hồ sơ ứng cử

24 – 25.06.2022       Ngày dự kiến phỏng vấn các ứng viên vào vòng trong

27.06.2022                Ngày ký hợp đồng

Bình luận