Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đào Thị Tuyết Mai

Ngày đăng: 28/04/2022 Lượt xem: 56
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đào Thị Tuyết Mai

Đề tài: Truyền thông về văn hóa tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2021

Ngành: Quản lý văn hóa

Mã số: 9229042

Thời gian: 08h30, ngày 10 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự.

Bình luận