Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Huyền

Ngày đăng: 13/04/2022 Lượt xem: 107
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Đề tài: Di sản hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ nhìn từ lý thuyết các bên liên quan

NCS: Nguyễn Thị Huyền

Ngành: Quản lý văn hóa

Mã số: 9229042

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận