Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Phương Oanh

Ngày đăng: 12/04/2022 Lượt xem: 65
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Đề tài: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại các Đoàn Văn công Quân đội trong giai đoạn hiện nay

NCS: Phạm Phương Oanh

Ngành: Quản lý văn hóa

Mã số: 9229042

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận