Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Anh Đào

Ngày đăng: 12/04/2022 Lượt xem: 58
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Đề tài: Sân khấu kịch nói trong đời sống văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 2010 đến năm 2020).

NCS: Ngô Anh Đào

Ngành: Văn hóa học

Mã số: 9229040

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận