Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Minh Đức

Ngày đăng: 09/04/2022 Lượt xem: 59
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Minh Đức

Nghệ thuật tranh lụa Việt Nam giai đoạn 1930-1945

Của NCS: Hoàng Minh Đức

Ngành: Lý luận và lịch sử mỹ thuật

Mã số:  9210101

gồm 6 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận