Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đào Thị Tuyết Mai

Ngày đăng: 09/04/2022 Lượt xem: 68
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đào Thị Tuyết Mai

Truyền thông về văn hóa tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2021

Của NCS: Đào Thị Tuyết Mai

Ngành:  Quản lý văn hóa 

Mã số:  9229042

gồm 6 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

 

Bình luận