Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Hoàng Mai

Ngày đăng: 26/01/2022 Lượt xem: 57
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Hoàng Mai

Đề tài: Quản lý hoạt động nghệ thuật chèo tại thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay

Ngành: Quản lý văn hóa

Mã số: 9229042

Thời gian: 08h30, ngày 10 tháng 02 năm 2022

Địa điểm: Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự.

Bình luận