Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Trung

Ngày đăng: 26/01/2022 Lượt xem: 65
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Trung

Đề tài: Hội họa hiện thực xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 1954 – 1986

Ngành: Lý luận và lịch sử mỹ thuật

Mã số: 9210101

Thời gian: 08h30, ngày 09 tháng 02 năm 2022

Địa điểm: Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự.

Bình luận