Thư mời viết bài Hội thảo “Giải pháp phát triển văn hóa sáng tạo tại Việt Nam”

Ngày đăng: 07/10/2021 Lượt xem: 415
Mặc định Cỡ chữ

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO

“Giải pháp phát triển văn hóa sáng tạo tại Việt Nam

       Văn hoá được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, nhà nước Việt Nam rất quan tâm phát triển văn hoá sáng tạo; mong muốn phát triển các ngành văn hóa sáng tạo có sức cạnh tranh, tầm ảnh hưởng lớn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm, tạo nguồn lực cho sự phát triển bền vững.

        Tuy nhiên, để hoạt động phát triển văn hoá sáng tạo được nâng cao cả về chất và lượng, Việt Nam bắt buộc phải giải quyết một số vấn đề khó khăn và thách thức như cải cách thể chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực văn hóa sáng tạo; đào tạo thế hệ mới, các tổ chức và doanh nghiệp văn hóa sáng tạo; đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu và sáng tạo; chuyển giao và đầu tư, ứng dụng công nghệ mới; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho các ngành văn hoá sáng tạo; thay đổi phương thức tổ chức, mô hình kinh doanh; đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động văn hoá sáng tạo;…Nhằm mục đích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong phát triển các ngành văn hoá sáng tạo tại Việt Nam những năm gần đây, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đềGiải pháp phát triển văn hoá sáng tạo tại Việt Nam”.

      Hội thảo là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân, văn nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cùng nhau chia sẻ quan điểm, làm rõ những khái niệm, lý thuyết, mô hình phát triển; những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động phát triển văn hoá sáng tạo; những vấn đề hạn chế của cơ chế, chính sách đang trở thành rào cản đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hoá, văn hóa sáng tạo ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở làm rõ những vấn đề nhận thức khoa học trên, các nhà khoa học sẽ cùng đề xuất các giải pháp phát triển văn hóa sáng tạo tại Việt Nam.

Thời gian tổ chức Hội thảo: tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Hình thức tổ chức:

+ Trực tiếp (trường hợp hết dịch Covid -19)

+ Trực tiếp, phối hợp trực tuyến (trường hợp hết dịch Covid -19)

 

Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn về phát triển văn hoá sáng tạo ở Việt Nam hiện nay.

2. Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển văn hóa sáng tạo trong các lĩnh vực: Du lịch; Điện ảnh; Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm; Quảng cáo, Giáo dục…, đánh giá các mô hình phát triển văn hoá sáng tạo phổ biến đang được xây dựng.

3. Nghiên cứu, đánh giá vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động phát triển văn hoá sáng tạo.

4. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hoá và văn hoá sáng tạo tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Hội thảo mong nhận được các bài tham luận về các nội dung trên.

Thể thức tham luận:

Tham luận được đánh vi tính trên khổ giấy A4, lề trên: 2.5cm, lề dưới: 2.5cm, lề trái: 3.5cm, lề phải: 2.0cm; Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 14, dãn dòng: 1,5 lines, số từ tối thiểu: 3000 từ, ghi rõ cơ quan công tác, số điện thoại của tác giả và địa chỉ liên hệ.

Yêu cầu về bài tham luận: có độ dài khoảng 3000 - 5000 từ.

Thời gian nhận bài:

Thời hạn gửi tham luận: Trước ngày 15/11/2021

Bài tham luận gửi về địa chỉ: Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, số 32 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận  Đống Đa, Hà Nội.

Email: nhungpt1303@gmail.com (Phạm Thị Nhung – ĐT: 0983130390).

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự nhiệt tình tham gia của Quý tác giả.

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận