Tổng kết Hội thi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 06/10/2021 Lượt xem: 22
Mặc định Cỡ chữ
Hội thi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Cục Văn hóa cơ sở tổ chức thành công tốt đẹp, vừa đáp ứng nhiệm vụ phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

 

Thực hiện Quyết định số 1933/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức Hội thi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa chính trị văn hóa trong năm 2021 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thu hút sự tham gia của Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 24 tỉnh, thành phố với các thể loại: Phim Phóng sự, Kịch Thông tin, Văn nghệ.

 

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thành tựu của đất nước sau 35 năm đổi mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhiều tác phẩm có nội dung phản ánh về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động chào mừng bầu cử, đặc biệt ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.Thông qua các tác phẩm, chương trình văn hóa văn nghệ giúp các tầng lớp nhân dân, nhất là cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; từ đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhận thức của cử tri, nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân; quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu đề ra.

Mặc dù không thể tập trung lực lượng nhưng hơn 500  nghệ nhân, nghệ sỹ, đạo diễn, diễn viên, tuyên truyền viên,quay phim, nhạc công bằng sự nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm vượt khó khăn tham gia Hội thi với tinh thần khí thế sôi nổi, nhiệt huyết, năng động, vận dụng những tư liệu có sẵn để biên tập; sáng tạo, dàn dựng các chương trình, tiết mục văn nghệ mới chất lượng đáp ứng mục đích, yêu cầu Hội thi. Hầu hết các tác phẩm bám sát chủ đề, nội dung và tiêu chí của Hội thi. Các đơn vị thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quảng bá các giá trị văn hóa nghệ thuật của địa phương. Thông qua các tác phẩm phim phóng sự, kịch thông tin mỗi đơn vị tham gia đều thể hiện được bản sắc văn hóa, vùng miền của địa phương, tạo nên một bức tranh đa màu sắc, phản ánh chân thực về không khí cuộc bầu cử, các phong trào, những thành tưu đã đạt được trong 35 năm đổi mới tại 24 địa phương trên toàn quốc.

Để kịp thời khen thưởng, động viên các Tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tham gia Hội thi, Ban Tổ chức Quyết định trao thưởng 06 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc chương trình cho thể loại Kịch Thông tin, 06 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc chương trình cho thể loại Phim phóng sự, 25 Huy chương Vàng, 40 Huy chương Bạc tiết mục cho thể loại Văn nghệ./.

Cục VHCS

 

Bình luận