QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt danh sách bổ sung các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89)

Ngày đăng: 17/09/2021 Lượt xem: 37
Mặc định Cỡ chữ

Số/Ký hiệu: 2914/QĐ-BGDĐT

Ngày ban hành: 17/9/2021

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Loại văn bản: Quyết định

Người ký: Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

admin

Bình luận