Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thành Nam

Ngày đăng: 17/09/2021 Lượt xem: 66
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện:

Đồ họa chữ trong tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015

Của NCS: Nguyễn Thành Nam

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật 

Mã số: 9210101

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

admin

Bình luận