Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Quốc Việt

Ngày đăng: 08/09/2021 Lượt xem: 67
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện:

Thị trường tác phẩm hội hoạ Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Của NCS: Đỗ Quốc Việt

Chuyên ngành: Quản lý văn hoá

Mã số 9229042

gồm 6 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận