Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Thanh

Ngày đăng: 31/08/2021 Lượt xem: 63
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện:

Nghệ thuật tạo hình đồ thờ chất liệu đồng ở đồng bằng Bắc Bộ 

Của NCS: Lê Thị Thanh

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật 

Mã số:  9210101

gồm 6 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Trân trọng 

 

Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Bình luận