Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Như Lai

Ngày đăng: 26/02/2021 Lượt xem: 650
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 24/02/2021, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Bùi Như Lai với đề tài: Kịch nói tiếp thu ảnh hưởng của hát kịch truyền thống qua một số vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ, chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Sân khấu, mã số: 9210221, do GS.TS Đào Mạnh Hùng hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án

Suốt quá trình lịch sử gần 100 năm hình thành và phát triển, kịch nói Việt Nam đã tiếp thu ảnh hưởng sân khấu kịch hát truyền thống từ nhiều thập niên trước, chính sự tiếp thu những tinh hoa nghệ thuật này đã góp phần tạo nên thành công của nhiều vở diễn ở hầu hết các đơn vị nghệ thuật, trong đó có các vở diễn của Nhà hát Truổi trẻ.

Qua tìm hiểu về những công trình nghiên cứu nghệ thuật của những nhà khoa học đi trước, NCS Bùi Như Lai đã nhận thấy chưa có công trình nào nghiên cứu về ảnh hưởng của kịch hát truyền thống đến kịch nói Việt Nam qua những vở diễn cụ thể, tiêu biểu. Chính vì vậy, nhằm khẳng định sự tiếp thu tinh hoa của sân khấu truyền thống giúp nghệ thuật kịch nói vượt qua được những khó khăn, gò bó của không gian, thời gian sân khấu, cải biến những yếu tố của kịch phương Tây… để thích hợp với tâm lý thưởng thức, văn hóa của người Việt… NCS đã lựa chọn hướng nghiên cứu Kịch nói tiếp thu ảnh hưởng của hát kịch truyền thống qua một số vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ” làm đề tài luận án tiến sĩ.

NCS Bùi Như Lai

Luận án Kịch nói tiếp thu ảnh hưởng của hát kịch truyền thống qua một số vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ là một đề tài mới, cơ bản không trùng lặp về đề tài và nội dung với các luận án đã bảo vệ và các công trình khoa học đã công bố cho đến thời điểm hiện nay.

Luận án đã bước đầu nêu được một số vấn đề lý luận liên quan đến đặc trưng sân khấu kịch nói phương Tây và sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam. Luận án đã phân tích, luận giải cơ bản việc tiếp thu ảnh hưởng của kịch nói và kịch hát truyền thống trên các phương diện nghệ thuật về mặt tích cực và tiêu cực, đưa ra những bài học thực tế cho công tác dàn dựng của các đạo diễn hiện nay

Luận án có đóng góp về mặt lý luận, bổ sung thêm những minh chứng về sự tiếp thu ảnh hưởng của kịch hát truyền thống đối với kịch nói, là tài liệu tham khảo chất lượng tốt cho hoạt động đào tạo sân khấu cũng như hoạt động nghệ thuật của các đơn vị biểu diễn nghệ thuật

Hội đồng phản biện, đánh giá luận án

GS.TS Đào Mạnh Hùng, người hướng dẫn khoa học

Ngoài phần Mở đầu (7 trang), Kết luận (3 trang), Tài liệu tham khảo (6 trang), Danh mục các công trình nghiên cứu (1 trang) và Phụ lục (18 trang), nội dung luận án được chia thành 3 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận của đề tài (46 trang)

Chương 2: Các vở diễn thành công của Nhà hát Truổi trẻ trong việc tiếp thu tinh hoa kịch hát truyền thống (77 trang)

Chương 3: Những bài học từ xu hướng kịch nói tiếp thu nghệ thuật kịch hát truyền thống (27 trang)

NCS Bùi Như Lai đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS Bùi Như Lai đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên có mặt tại Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học cho NCS Bùi Như Lai./.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin, ảnh: Lã Lương

 

Bình luận