Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Tâm

Ngày đăng: 01/02/2021 Lượt xem: 592
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 26/01/2021, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Tâm với đề tài: Nghệ thuật trang trí bao lam trong một số chùa Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật, mã số: 9210101, do PGS.TS Hoàng Minh Phúc hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án

Nghiên cứu nghệ thuật trang trí bao lam chùa ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) góp phần nhận diện nghệ thuật trang trí ở TP.HCM thế kỷ XIX, đồng thời góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu về kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay, phần lớn các công trình đều quan tâm đến trang trí mỹ thuật trong các ngôi chùa ở miền Bắc, miền Trung và chưa có công trình nào nghiên cứu riêng biệt, chuyên sâu về nghệ thuật trang trí bao lam chùa ở TP.HCM.

Với mục đích nghiên cứu về hình tượng trang trí trên bao lam bằng ngôn ngữ tạo hình tại sáu ngôi chùa tiêu biểu; hệ thống, mô tả hình tượng trang trí bao lam trên kiến trúc; so sánh, khái quát, nhận định về điểm giống và khác nhau của bao lam ở Nam Bộ, cửa võng ở Bắc Bộ, khung thanh vọng ở Trung Bộ trong cùng bối cảnh lịch sử nhằm rút ra những nét riêng của nghệ thuật trang trí bao lam trong chùa Việt ở TP.HCM, NCS Nguyễn Thị Thu Tâm đã lựa chọn hướng nghiên cứu Nghệ thuật trang trí bao lam trong một số chùa Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận án tiến sĩ.

NCS Nguyễn Thị Thu Tâm

Luận án nghiên cứu của NCS Nguyễn Thị Thu Tâm là một công trình có tính hệ thống trên cơ sở phân loại; so sánh nghệ thuật trang trí trên bao lam chùa bằng ngôn ngữ tạo hình; nghiên cứu một số đối tượng về trang trí chạm khắc bao lam làm cơ sở đánh giá về hình thức, ý nghĩa của từng biểu hiện mỹ thuật; phân tích sự nối tiếp và cùng hiện diện của một số tín ngưỡng trong nghệ thuật trang trí bao lam chùa để tìm ra đặc điểm nghệ thuật bao lam chùa ở TP.HCM.

Về thực tiễn, sự tồn tại phát triển nghệ thuật trang trí bao lam chùa gắn liền với nghệ thuật tạo hình của người Việt. Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu nghệ thuật trang trí nội thất chùa Việt và thực trạng bao lam chùa Việt ở TP.HCM.

Hội đồng phản biện, đánh giá luận án

PGS.TS Hoàng Minh Phúc, người hướng dẫn khoa học

Ngoài phần Mở đầu (10 trang), Kết luận (6 trang), Tài liệu tham khảo (12 trang) và Phụ lục, nội dung luận án được cấu trúc thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan về nghệ thuật trang trí bao lam trong chùa Việt (45 trang)

Chương 2: Hình tượng trang trí bao lam trong chùa Việt ở thành phố Hồ Chí Minh

Chương 3: Bàn luận về giá trị nghệ thuật trang trí bao lam chùa Việt ở thành phố Hồ Chí Minh và một số vấn đề khác.

NCS Nguyễn Thị Thu Tâm đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS Nguyễn Thị Thu Tâm đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên có mặt tại Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học cho NCS Nguyễn Thị Thu Tâm./.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin, ảnh: Lã Lương

 

Bình luận