Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Đạt Thức

Ngày đăng: 23/12/2020 Lượt xem: 213
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 18/12/2020, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Đạt Thức với đề tài: Tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh ở phủ Giày qua tư liệu Hán Nôm, chuyên ngành: Văn hóa học, mã số: 9229040, do GS.TS Kiều Thu Hoạch hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án

Các công trình nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh từ trước tới nay mặc dù rất phong phú nhưng chưa có công trình nào tiếp cận nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh ở phủ Giày qua tư liệu Hán Nôm với góc nhìn Văn hóa học. NCS Nguyễn Đạt Thức bước đầu tìm hiểu và nhận thấy, có những vấn đề chưa được giải đáp một cách thỏa đáng, như: Tên gọi phủ Giày, lịch sử phủ Giày, vấn đề Tam phủ, Tứ phủ, đặc trưng giới trong Tam phủ, Tứ phủ, Tam tòa Tứ phủ, vị trí và vai trò của Mẫu Liễu Hạnh trong hệ thần Tứ phủ,… Theo đó, nếu đầu tư khảo cứu, biện giải qua tư liệu Hán Nôm và tiếp cận dưới góc nhìn Văn hóa học thì những vấn đề này đều có thể giải đáp được trên cơ sở khoa học.

Vì những lý do trên, NCS Nguyễn Đạt Thức đã nhận ra được tính cấp thiết và hướng mở của đề tài nên đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “Tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh ở phủ Giày qua tư liệu Hán Nôm” làm luận án tiến sĩ của mình.

NCS Nguyễn Đạt Thức

Luận án đã tìm hiểu, làm rõ giá trị của tư liệu Hán Nôm gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh ở phủ Giày, đặt tín ngưỡng này trong không gian văn hóa chung của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ để khảo cứu lại lịch sử địa chính và văn hóa khu vực phủ Giày quanh việc phụng thờ Mẫu Liễu Hạnh. Qua đó, nhận diện tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh ở phủ Giày trước năm 1945 trên các phương diện cơ bản và một số vấn đề lịch sử - văn hóa liên quan từ góc nhìn Văn hóa học.

Luận án đã phân tích, biện giải về một số vấn đề lịch sử và văn hóa có liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh và Mẫu Tam phủ, Tứ phủ: câu chuyện văn hóa quanh tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh ở phủ Giày qua khảo chứng truyện Vân Cát thần nữ, hành trạng thế tục của Tam vị Thánh Mẫu phủ Giày, vai trò của các cộng đồng làng xã trực tiếp liên quan trong việc phụng thờ Mẫu Liễu Hạnh ở phủ Giày trong lịch sử và vấn đề Tam phủ, Tứ phủ và Tam tòa Tứ phủ…

Kết quả nghiên cứu của luận án được công bố có giá trị tham khảo, đối chiếu, so sánh, đặc biệt trong việc nghiên cứu lịch sử, sự biến đổi và diễn biến của tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh ở phủ Giày và Mẫu Tam phủ, Tứ phủ...

Hội đồng phản biện, đánh giá luận án

GS.TS Kiều Thu Hoạch, người hướng dẫn khoa học

Ngoài phần Mở đầu (5 trang), Kết luận (3 trang), Tài liệu tham khảo (19 trang), Phụ lục (111 trang), nội dung chính của luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về lịch sử nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn (29 trang).

Chương 2: Tư liệu Hán Nôm về tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh ở phủ Giày và Mẫu Tam phủ, Tứ phủ (45 trang).

Chương 3: Nhận diện tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh ở phủ Giày qua tư liệu Hán Nôm (44 trang)

Chương 4: Bàn luận thêm về một số vấn đề văn hóa liên quan tới tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh ở phủ Giày và Mẫu Tam phủ, Tứ phủ qua tư liệu Hán Nôm (34 trang).

NCS Nguyễn Đạt Thức đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS Nguyễn Đạt Thức đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên có mặt tại Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận học vị Tiến sĩ Văn hóa học cho NCS Nguyễn Đạt Thức./.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin, ảnh: Lã Lương

 

Bình luận