Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Tấn

Ngày đăng: 24/12/2020 Lượt xem: 298
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 22/12/2020, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Tấn với đề tài: Nguồn nhân lực tổ chức cán bộ ngành Văn hóa từ năm 2008 đến nay, chuyên ngành: Quản lý Văn hóa, mã số: 9319042, do GS.TS Nguyễn Chí Bền hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án

Ở Việt Nam hiện nay, trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nhân lực được Đảng và Chính phủ coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, phát triển nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Thực tiễn nguồn lực tổ chức cán bộ của ngành VH,TT&DL từ khi sáp nhập Bộ VH,TT&DL đặt ra nhiều vấn đề. Bởi vì đây chính là đội ngũ những người làm công tác tham mưu xây dựng đội ngũ cho ngành, trực tiếp nghiên cứu, tham mưu trong quá trình tiếp nhận, tuyển chọn, bồi dưỡng đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cho ngành VH,TT&DL. Như thế, cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn, nguồn nhân lực tổ chức cán bộ rất cần nghiên cứu một cách khoa học.

Nhằm đánh giá thực trạng nguồn nhân lực cán bộ ngành văn hóa, chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế của đội ngũ này, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ tổ chức ngành Văn hóa trong bối cảnh hiện nay, NCS Nguyễn Văn Tấn đã lựa chọn đề tài “Nguồn nhân lực tổ chức cán bộ ngành Văn hóa từ năm 2008 đến nay” làm luận án tiến sĩ Quản lý văn hóa.

NCS Nguyễn Văn Tấn

Luận án đã đưa ra được cái nhìn tổng thể về thực trạng nguồn nhân lực tổ chức cán bộ ngành Văn hóa trong giai đoạn từ 2008 đến năm 2018. Luận án đã chỉ ra những đặc điểm riêng, đặc thù của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ nói chung, của ngành Văn hóa nói riêng và đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức cán bộ ngành Văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

Luận án giúp bổ sung và hệ thống tư liệu nghiên cứu của Việt Nam về quản lý nguồn nhân lực văn hóa nói chung và nguồn nhân lực tổ chức cán bộ nói riêng, góp phần vào sự phát triển chuyên ngành Quản lý văn hóa, từ số liệu và nhận định từ thực tiễn, góp thêm tiếng nói vào quá trình xây dựng các giải pháp, biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ làm tổ chức cán bộ trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Luận án có thể là một công trình tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu của chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Hội đồng phản biện, đánh giá luận án

GS.TS Nguyễn Chí Bền, người hướng dẫn khoa học

Ngoài phần mở đầu (9 trang), kết luận (5 trang), tài liệu tham khảo (13 trang) và phụ luc, nội dung luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận (29 trang).

Chương 2: Thực trạng nguồn nhân lực tổ chức cán bộ ngành văn hóa từ năm 2008 đến nay (45 trang).

Chương 3: Giải pháp và kiến nghị (35 trang).

NCS Nguyễn Văn Tấn đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS Nguyễn Văn Tấn đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên có mặt tại Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận học vị Tiến sĩ Quản lý Văn hóa cho NCS Nguyễn Văn Tấn./.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin, ảnh: Lã Lương

Bình luận