Chi tiết công trình nghiên cứu
Văn hóa dân gian của cư dân ven biển Quảng Ngãi
Ngày đăng: 03/11/2015
Mặc định Cỡ chữ
 • Nghiên cứu sinh: Văn hóa dân gian của cư dân ven biển Quảng Ngãi
 • Chuyên ngành: 50313 - Lịch sử văn hoá Nghệ thuật
 • Người hướng dẫn: GS.TS. Ngô Đức Thịnh, PGS.TS Nguyễn Chí Bền
 • Thời gian bảo vệ: 2003
Công trình nghiên cứu khác

Nghiên cứu quan hệ văn hóa-kinh tế trong hoạt động của các bảo tàng Việt Nam

 • Nghiên cứu sinh: Nghiên cứu quan hệ văn hóa-kinh tế trong hoạt động của các bảo tàng Việt Nam
 • Chuyên ngành: 62317301 - Quản lý văn hoá
 • Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Mai Hùng
 • Thời gian bảo vệ:23/12/2015
Chi tiết

Múa dân gian trong lễ hội làng người Việt (qua khảo sát một số lễ hội làng ở châu thổ sông Hồng)

 • Nghiên cứu sinh: Múa dân gian trong lễ hội làng người Việt (qua khảo sát một số lễ hội làng ở châu thổ sông Hồng)
 • Chuyên ngành: 62317005 - Văn hoá dân gian
 • Người hướng dẫn: PGS.TS.NSND Lê Ngọc Canh
 • Thời gian bảo vệ:09/12/2015
Chi tiết

Đờn ca Tài tử trong đời sống văn hóa cư dân Tây Nam Bộ

 • Nghiên cứu sinh: Đờn ca Tài tử trong đời sống văn hóa cư dân Tây Nam Bộ
 • Chuyên ngành: 62317005 - Văn hoá dân gian
 • Người hướng dẫn: PGS Tô Vũ
 • Thời gian bảo vệ:09/12/2015
Chi tiết

Chất hội họa trong thơ và chất thơ trong hội họa Việt Nam

 • Nghiên cứu sinh: Chất hội họa trong thơ và chất thơ trong hội họa Việt Nam
 • Chuyên ngành: 62212001 - Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
 • Người hướng dẫn: GS. Phạm Công Thành
 • Thời gian bảo vệ:09/12/2015
Chi tiết