Chi tiết cán bộ Viện
Nguyễn Văn Dương
Ngày cập nhật: 22/11/2021
Mặc định Cỡ chữ

THÔNG TIN CÁN BỘ

- Họ và tên:  Nguyễn Văn Dương

- Năm sinh: 1962

- Chức vụ: Q. Chánh Văn Phòng

- Học hàm, học vị: Phó giáo Sư, Tiến Sĩ

- Hướng nghiên cứu (nếu có): + Mỹ thuật môi trường   

                                              + Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, trang trí nội ngoại thất

                                              + Di sản văn hóa vật thể

Cán bộ Viện khác

Đỗ Thị Xuân

Thạc Sĩ
Kế toán viên
Chi tiết

Trần Thị Hiên

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên chính, Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Trần Thị Thủy

Tiến sĩ
Phó Trưởng Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Mai Thị Thùy Hương

Tiến sĩ
Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên, Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết