Chi tiết cán bộ Viện
Nguyễn Văn Huynh
Ngày đăng: 30/06/2016
Mặc định Cỡ chữ

1. Sơ lư­ợc tiểu sử

Họ tên: Nguyễn Văn Huynh

Năm sinh: 1989

Quê quán: Xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Nhân viên - Trung tâm Dữ liệu Di sản Văn hóa

Học vị: Kỹ sư

2. Quá trình công tác

Từ năm 2012 đến nay: Công tác tại Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

3. Hoạt động khoa học:

- Dự án xây dựng Hồ sơ đệ trình UNESCO “Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” – Phụ quay – năm 2013

- Dự án Xây dựng Hồ sơ PVT Quốc gia “Lễ hội Miếu bà chúa Xứ núi Sam” huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang – Dựng phim – năm 2013

- Dự án “Sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học sử thi các dân tộc thiểu số ở Gia Lai” - Chụp ảnh và biên tập ảnh – năm 2013

- Dự án “Sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học sử thi các dân tộc thiểu số ở Đăk Nông” - Chụp ảnh và biên tập ảnh – năm 2013

- Phim “Sử thi của người Bana Rowngao tỉnh Kontum” thuộc dự án “Sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học sử thi các dân tộc thiểu số ở Kon Tum” – Dựng phim – năm 2013.

- Dự án “Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên truyền thống và hiện đại” thuộc dự án hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp. Chủ nhiệm Dương Hồng Đức - Chụp ảnh và biên tập ảnh – năm 2014.

- Dự án Xây dựng Hồ sơ đệ trình UNESCO “Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt” - Chụp ảnh và biên tập ảnh – năm 2014

- Phim “Lễ cầu mưa của dân tộc Khơ Mú” tại huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên – Dựng phim – năm 2014

- Phim “Nghề chạm khắc gỗ làng Đông Giao”– Dựng phim – năm 2014

- Phim “Thanh niên với lễ hội truyền thống” do Đoàn Bộ phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Viện - Dựng phim – năm 2014

- Tham gia khóa học ngắn hạn (3 tuần) về làm phim và hậu kì tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) – năm 2014

- Dự án “Thủy điện Lai Châu” hợp tác với Điện Lực Việt Nam (Trường hợp Dân tộc Hà Nhì và Dân tộc Si La) - Chụp ảnh và biên tập ảnh – năm 2015

- Phim “Một số hình thức dân ca dân vũ của dân tộc Si La” thuộc dự án “Thủy điện Lai Châu” hợp tác với Điện Lực Việt Nam – Dựng phim – năm 2015

- Dự án “Khảo sát, nghiên cứu Cỗ lá của dân tộc Mường tại địa bàn xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ” của chủ nhiệm đề tài Ths. Nguyễn Đắc Toàn - Chụp ảnh, Dựng phim – năm 2015

- Dự án “Trang phục của các thanh đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu” của Chủ nhiệm đề tài TS. Đoàn Thị Mỹ Hương – Dựng phim – năm 2015

- Dự án: “Lễ hội đình Mạc Hạ, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam” của Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Lan Oanh, Khoa sau Đại học – Dưng phim – năm 2015.

- Dự án “Người Lạch ở Lạc Dương, Lâm Đồng” của Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền – Dựng phim – năm 2015

- Dự án: “Lễ hội tri ân anh hùng Trương Định tại Tiền Giang” đệ trình vào Phi vật thể Quốc gia chủ nhiệm dự án Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang – Chụp ảnh – năm 2015

- Dự án xây dựng bộ phim “Chân dung Nghệ nhân Dân ca Ví Giặm” tại 02 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh – Dựng phim – năm 2015-2016

Cán bộ Viện khác

Đào Thị Hường

Cử nhân
Chuyên viên
Chi tiết

Triệu Thị Hồng Nhất

Thạc sĩ
Chuyên viên
Chi tiết

Nguyễn Đắc Toàn

Tiến sĩ
Chuyên viên
Chi tiết

Nguyễn Văn Dương

PGS. TS
Chức vụ: Chánh Văn phòng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Chi tiết