Chi tiết cán bộ Viện
Nguyễn Thị Thanh Phương
Ngày đăng: 29/06/2016
Mặc định Cỡ chữ

1. Sơ lược tiểu sử

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

Năm sinh: 20-12-1976         Nam/Nữ: Nữ

Quê quán: Yên Thọ, huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức danh nghiên cứu: Chuyên viên             Khoa Sau Đại học    

2. Quá trình đào tạo      

Hệ đào tạo: Đại học chính quy                                

Nơi đào tạo : Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ngành học : Văn hóa quần chúng (Quản lý văn hóa)

Năm tốt nghiệp : 1998

3. Quá trình công tác

- 2007- 2010: Nghiên cứu viên, Trung tâm dữ liệu di sản, Viện VHNTQGVN

- 2010 - 2016: Nghiên cứu viên, Ban NC Văn hóa gia đình, Viện VHNTQGVN

- 1/4/2016 - nay: Chuyên viên - Khoa Sau Đại học, Viện VHNTQGVN

4. Các công trình đã tham gia:

1. Tham gia dự án: Tổng điều tra, kiểm kê, lập bản đồ tổng thể di sản văn hóa vật thể, phi vật thể vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La của Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (năm 2007-2011).

2. Tham gia dự án: Điều tra, kiểm kê Cồng chiêng dân tộc Ê Đê, huyện Chư Kuin, tỉnh Đắk Lắk  của Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ( năm 2008).

3. Tham gia đề tài: Tổng quan văn hóa gia đình do Ths Nguyễn Thị Phượng làm chủ nhiệm.

4. Không gian sống, lối sống và quan hệ gia đình ở làng ven đô (Khảo sát trường hợp thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) viết chung với Ths Nguyễn Tiến Lộc (Thông báo văn hóa năm 2011).

5. Tham gia các dự án: +Sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học sử thi các dân tộc thiểu số ở Đăk Nông.

+Sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học sử thi các dân tộc thiểu số ở Gia Lai.

+Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là Di sản thế giới do PGS. TS Nguyễn Thị Hiền làm chủ nhiệm (năm 2013).

6.  Tham gia đề tài: Lễ hội rước cây bông thôn Thượng Yên, xã Đồng Thịnh, huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Ths Nguyễn Thị Phượng làm chủ nhiệm.

7. Tham gia đề tài: Lễ hội Bần Yên Nhân,  huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên do TS Phạm Lan Oanh làm chủ nhiệm.

8. Tham gia dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do PGS.TS Lương Hồng Quang làm chủ nhiệm.

9. Tham gia viết chuyên đề: Hiện trạng triển khai chương trình xây dựng gia đình văn hóa chuyên đề: Tình trạng bạo lực gia đình và các chương trình, kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình. Chuyên đề: Tình hình tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình và các chương trình phòng, chống tệ nạn xâm nhập vào gia đình.

10. Tham gia dự án: Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do PGS.TS Phạm Lan Oanh làm chủ nhiệm.       

11. Tham gia đề tài: Lễ hội đình làng Mạc Hạ, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam do PGS.TS Phạm Lan Oanh làm chủ nhiệm.

12. Tham gia dự án: Điều tra thực trạng nghệ thuật xòe của người Thái ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu do Ths Phan Mạnh Dương làm chủ nhiệm.

13. Tham gia dự án: Nghiên cứu và sưu tầm các hình thức diễn xướng Then ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn do PGS.TS Nguyễn Thị Hiền làm chủ nhiệm.

14. Tham gia Tổ biên tập xây dựng Sách tham khảo phục vụ tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc do Vụ gia đình chủ trì năm 2015.

15. Tham luận Nhạc cụ dân tộc với tuổi thơ (Nghiên cứu trường hợp Trường tiểu học Kim Liên từ năm 2003 đến năm 2013) trong Hội thảo“Xã hội hóa âm nhạc” do Bộ VHTT&DL chủ trì năm 2015.

16. Tham gia đề tài cấp Bộ: “Vai trò của các cộng đồng dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch khu vực miền núi phía Bắc” do ThS Nguyễn Thị Phượng làm chủ nhiệm, năm 2017.

17. Tham gia viết chuyên đề cho Nhiệm vụ thường xuyên “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật trong các trường đại học thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” do TS Mai Thị Thùy Hương làm chủ nhiệm, năm 2018.

18. Tham gia Dự án Phi vật thể “Sưu tầm và truyền dạy Hò khoan, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong đời sống cộng đồng” do TS Mai Thị Thùy Hương làm chủ nhiệm, năm 2018.

19. Tham gia Dự án Phi vật thể “Sưu tầm và truyền dạy Khắp Nôm của người Tày ở xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai” do TS Nguyễn Thị Phượng làm chủ nhiệm, năm 2019.

Cán bộ Viện khác

Đào Thị Hường

Cử nhân
Chuyên viên
Chi tiết

Triệu Thị Hồng Nhất

Thạc sĩ
Chuyên viên
Chi tiết

Nguyễn Đắc Toàn

Tiến sĩ
Chuyên viên
Chi tiết

Nguyễn Văn Dương

PGS. TS
Chức vụ: Chánh Văn phòng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Chi tiết