Chi tiết cán bộ Viện
Nguyễn Bích Vân
Ngày đăng: 09/05/2016
Mặc định Cỡ chữ

1. Sơ l­ược tiểu sử

Họ và Tên: Nguyễn Bích Vân

Năm sinh: 1982.

Quê quán: Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.

Chuyên viên Tạp chí Văn hóa học.

Trình độ: Cử nhân.

2. Quá trình công tác

Công tác tại Viện từ năm 2004 đến nay.

Cán bộ Viện khác

Đào Thị Hường

Cử nhân
Chuyên viên
Chi tiết

Triệu Thị Hồng Nhất

Thạc sĩ
Chuyên viên
Chi tiết

Nguyễn Đắc Toàn

Tiến sĩ
Chuyên viên
Chi tiết

Nguyễn Văn Dương

PGS. TS
Chức vụ: Chánh Văn phòng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Chi tiết