Chi tiết cán bộ Viện
Võ Thị Hoàng Lan
Ngày cập nhật: 23/11/2021
Mặc định Cỡ chữ

- Họ và tên: Võ Thị Hoàng Lan

- Năm sinh: 1970

- Chức vụ (nếu có): Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Văn hóa học

- Học hàm, học vị (nếu có): TS

- Hướng nghiên cứu (nếu có): Văn hóa dân gian người Việt

Cán bộ Viện khác

Đỗ Thị Xuân

Thạc Sĩ
Kế toán viên
Chi tiết

Trần Thị Hiên

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên chính, Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Trần Thị Thủy

Tiến sĩ
Phó Trưởng Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Mai Thị Thùy Hương

Tiến sĩ
Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên, Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết