Chi tiết cán bộ Viện
Vũ Diệu Trung
Ngày cập nhật: 23/11/2021
Mặc định Cỡ chữ

- Họ và tên:  Vũ Diệu Trung

- Năm sinh: 1979

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Di sản Văn hóa, Viện VHNTQGVN.

- Học hàm, học vị: Tiến Sĩ

- Hướng nghiên cứu (nếu có):

Cán bộ Viện khác

Đỗ Thị Xuân

Thạc Sĩ
Kế toán viên
Chi tiết

Trần Thị Hiên

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên chính, Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Trần Thị Thủy

Tiến sĩ
Phó Trưởng Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Mai Thị Thùy Hương

Tiến sĩ
Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên, Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết