Chi tiết cán bộ Viện
Vũ Tú Quyên
Ngày cập nhật: 04/07/2022
Mặc định Cỡ chữ

- Họ và tên: VŨ TÚ QUYÊN

- Năm sinh: 1977

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ

- Hướng nghiên cứu: Văn hoá và văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Cán bộ Viện khác

Đỗ Thị Xuân

Thạc Sĩ
Kế toán viên
Chi tiết

Trần Thị Hiên

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên chính, Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Trần Thị Thủy

Tiến sĩ
Phó Trưởng Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Mai Thị Thùy Hương

Tiến sĩ
Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên, Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết