Chi tiết cán bộ Viện
Trần Thị Minh Thu
Ngày cập nhật: 23/05/2022
Mặc định Cỡ chữ

- Họ và tên: TRẦN THỊ MINH THU

- Năm sinh: 1980

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Nghiên cứu Nghệ thuật

- Học vị: Tiến sĩ

- Hướng nghiên cứu:

          + Lý luận, phê bình sân khấu

          + Nghệ thuật sân khấu truyền thống

         + Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam

Cán bộ Viện khác

Đỗ Thị Xuân

Thạc Sĩ
Kế toán viên
Chi tiết

Trần Thị Hiên

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên chính, Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Trần Thị Thủy

Tiến sĩ
Phó Trưởng Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Mai Thị Thùy Hương

Tiến sĩ
Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên, Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết