Chi tiết cán bộ Viện
Cao Trung Vinh
Ngày đăng: 22/02/2012
Mặc định Cỡ chữ

1. Sơ l­ược tiểu sử

Năm sinh: 25 - 7 - 1977.

Quê quán: Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.

Nghiên cứu viên - Trung tâm DLDS

2. Quá trình công tác

-  Từ 1997 - 2001: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội.

- Từ 2005 - nay: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học

- Chủ nhiệm đề tài: Phim nhân học “Chợ đêm” trong chương trình nhân học hình ảnh tại VICAS, năm 2008.

- Chủ nhiệm đề tài: Chương trình phim tài liệu do Quỹ di sản Văn hóa Hàn Quốc, năm 2011.

- Tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Viện, cấp Bộ.

3.2. Hội thảo khoa học quốc tế

- Tham luận: Phát triển lễ hội truyền thống - nhìn từ phía cộng đồng (qua trường hợp lễ hội Tịch Điền và lễ hội Lảnh Giang, Hà Nam).  Hội thảo quốc tế: Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại. Hà Nội, tháng 4/2010

- Tham luận: Hệ thống dữ liệu về văn hóa phi vật thể ở các tỉnh thành Việt Nam. Hội thảo quốc tế: Quản lý di sản văn hóa thế giới và phát triển du lịch. Hội An, tháng 3/2008.

3.3. Các công trình đã công bố (một số sách tham gia viết)

- Đời sống văn hoá ở Đồng bằng sông hồng và sông Cửu Long (cb. TSKH. Phan Hồng Giang), Nxb. Văn hoá Thông tin, H.2004.

- Văn hoá phi vật thể ở Hội An (TS. Bùi Quang Thắng chủ biên), Nxb. Thế giới, 2005.

- Tri thức bản địa và văn hóa sinh thái của các tộc người thiểu số ở Việt Nam về môi trường và bảo vệ môi trường (nhiều tác giả). Nxb Thế giới, H. 2009.

- Nhân học hình ảnh (TS. Trần Văn Ánh chủ biên), Nxb. Văn hóa Thông tin, H.2010.

Cán bộ Viện khác

Đào Thị Hường

Cử nhân
Chuyên viên
Chi tiết

Triệu Thị Hồng Nhất

Thạc sĩ
Chuyên viên
Chi tiết

Nguyễn Đắc Toàn

Tiến sĩ
Chuyên viên
Chi tiết

Nguyễn Văn Dương

PGS. TS
Chức vụ: Chánh Văn phòng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Chi tiết