Chi tiết cán bộ Viện
Đỗ Thị Xuân
Ngày cập nhật: 15/11/2021
Mặc định Cỡ chữ

Họ và tên: Đỗ Thị Xuân

- Năm sinh: 1977

- Chức vụ (nếu có):

- Học hàm, học vị (nếu có): Thạc sĩ

- Hướng nghiên cứu (nếu có):

Cán bộ Viện khác

Trần Thị Hiên

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên chính, Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Trần Thị Thủy

Tiến sĩ
Phó Trưởng Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Mai Thị Thùy Hương

Tiến sĩ
Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên, Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết

Lã Thị Lương

Cử Nhân
Nhân viên Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết