Chi tiết cán bộ Viện
Phương Thị Vân
Ngày đăng: 29/01/2011
Mặc định Cỡ chữ

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1968

Quê quán: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Tốt nghiệp phổ thông trung học

Đơn vị công tác: Phòng Tài vụ

2. Quá trình công tác

Công tác tại Viện từ năm 1996

 

 

Cán bộ Viện khác

Đào Thị Hường

Cử nhân
Chuyên viên
Chi tiết

Triệu Thị Hồng Nhất

Thạc sĩ
Chuyên viên
Chi tiết

Nguyễn Đắc Toàn

Tiến sĩ
Chuyên viên
Chi tiết

Nguyễn Văn Dương

PGS. TS
Chức vụ: Chánh Văn phòng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Chi tiết