Chi tiết cán bộ Viện
Triệu Thị Hồng Nhất
Ngày cập nhật: 16/11/2021
Mặc định Cỡ chữ
Cán bộ Viện khác

Hoàng Thị Bình

Tiến sĩ
Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Chi tiết

Phạm Lan Oanh

PGS. TS
Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Chi tiết

Nguyễn Thị Thu Phương

PGS. TS
Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Chi tiết

Đỗ Thị Xuân

Thạc Sĩ
Kế toán viên
Chi tiết

Trần Thị Hiên

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên chính, Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết