Chi tiết cán bộ Viện
Phạm Thị Dung
Ngày đăng: 22/02/2012
Mặc định Cỡ chữ

Phạm Thị Dung

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1979.

Quê quán: Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định.

Dân tộc: Kinh.

Nghiên cứu viên

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện.

Học vị: Thạc sĩ                                 Năm bảo vệ: 2018

2. Quá trình công tác

Từ năm 2002-2014: Nhân viên Phòng Thông tin - Thư viện.

Từ năm 2014 -2017: Phó trưởng phòng, Phòng Thông tin - Thư viện.

Từ 2018 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện

3. Hoạt động khoa học

Tham gia công tác tư liệu cho các hồ sơ trình UNESCO: 

- Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên;

- Vùng văn hóa quan họ Bắc Ninh;

- Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc;

- Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ;

- Hát ví giặm Nghệ Tĩnh

- Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Bắc Bộ

- Nghệ thuật Xòe Thái

- Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ

Tham gia các sách:

Nhiều tác giả (2009), Lễ hội Thánh Gióng, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

- Nguyễn Chí Bền, Nguyễn Hữu Thông (chủ biên) (2010), Văn hoá Việt Nam Tổng mục lục các công trình nghiên cứu (Tập 3: Văn hóa phi vật thể), Nxb. Thuận Hóa, Huế.

- Nhiều tác giả (2013), Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương hành trình đến di sản nhân loại, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội.

Tham gia đề tài, dự án:

- Tham gia thực hiện đề tài khoa học cấp Viện: Văn hóa tàu thuyền trong đời sống cư dân ở Việt Nam, 2005.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ cấp Viện: Thư mục văn hóa sinh thái Việt Nam, 2009.

- Chủ nhiệm đề tài: Nghề khảm trai làng Chuôn Ngọ (huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội), 2011. 

- Chủ nhiệm đề tài: Tổng thư mục các công trình sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam từ năm 1997 đến nay, 2014.

- Chủ nhiệm dự án: Triển khai một số biện pháp bảo tồn và phát huy lễ hội đền Bia (xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), 2018

4. Khen thưởng

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định năm 2017 (theo quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 21/4/2017).

- Giải nhì B, cộng tác viên, tác phẩm: Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam hệ thống và giá trị, tác giả Nguyễn Chí Bền (chủ biên) do Hội Văn hóa Dân gian Việt Nam tặng thưởng (số 37/VNDG-2018, ngày 22/12/2018)

 

Cán bộ Viện khác

Đào Thị Hường

Cử nhân
Chuyên viên
Chi tiết

Triệu Thị Hồng Nhất

Thạc sĩ
Chuyên viên
Chi tiết

Nguyễn Đắc Toàn

Tiến sĩ
Chuyên viên
Chi tiết

Nguyễn Văn Dương

PGS. TS
Chức vụ: Chánh Văn phòng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Chi tiết