Chi tiết cán bộ Viện
Trần Thị Thủy
Ngày cập nhật: 22/11/2021
Mặc định Cỡ chữ

2. Họ và tên: Trần Thị Thuỷ

- Năm sinh: 1976

- Chức vụ (nếu có): Phó Trưởng phòng

- Học hàm, học vị (nếu có): Tiến sĩ

- Hướng nghiên cứu (nếu có): lễ hội, tín ngưỡng, văn hoá dân gian

Cán bộ Viện khác

Đỗ Thị Xuân

Thạc Sĩ
Kế toán viên
Chi tiết

Trần Thị Hiên

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên chính, Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Mai Thị Thùy Hương

Tiến sĩ
Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên, Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết

Lã Thị Lương

Cử Nhân
Nhân viên Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết