Chi tiết cán bộ Viện
Mai Thị Thùy Hương
Ngày cập nhật: 22/11/2021
Mặc định Cỡ chữ

 Họ và tên: Mai Thị Thuỳ Hương

- Năm sinh: 1981

- Chức vụ (nếu có): Trưởng phòng

- Học hàm, học vị (nếu có): Tiến sĩ

- Hướng nghiên cứu (nếu có): Quản lý giáo dục, Giáo dục nghệ thuật, Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Cán bộ Viện khác

Đỗ Thị Xuân

Thạc Sĩ
Kế toán viên
Chi tiết

Trần Thị Hiên

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên chính, Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Trần Thị Thủy

Tiến sĩ
Phó Trưởng Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên, Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết

Lã Thị Lương

Cử Nhân
Nhân viên Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết