Chi tiết cán bộ Viện
Nguyễn Thị Hiền
Ngày cập nhật: 16/11/2021
Mặc định Cỡ chữ

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

- Năm sinh: 1978

- Nghiên cứu viên chính

- Học hàm, học vị : Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu : Văn hóa gia đình

Cán bộ Viện khác

Đỗ Thị Xuân

Thạc Sĩ
Kế toán viên
Chi tiết

Trần Thị Hiên

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên chính, Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Trần Thị Thủy

Tiến sĩ
Phó Trưởng Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Mai Thị Thùy Hương

Tiến sĩ
Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế
Chi tiết

Lã Thị Lương

Cử Nhân
Nhân viên Trung tâm Thông tin, Thư viện
Chi tiết