Chi tiết cán bộ Viện
Huỳnh Ngọc Trảng
Ngày đăng: 29/01/2011
Mặc định Cỡ chữ

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1952

Quê quán: Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Nghiên cứu viên - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quá trình công tác

- 1952-1964: Còn nhỏ, học trường Tiểu học Sơn Mỹ.

- 1964-1969: Học trường Trung học Trần Quốc Tuấn thị xã Quảng Ngãi.

- 1969-1975: Học ở trường Đại học Vạn Hạnh.

- 1975-1976: Công tác tại Quận đoàn Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

- 1976-1985: Công tác ở Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

- 1985 đến nay: Công tác tại Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại thành phố  Hồ Chí Minh.

3. Hoạt động đào tạo

- Giảng dạy các trường trung học văn hóa, trường nghiệp vụ Sông Bé, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp và trường Cao đẳng Văn hóa (Thủ Đức).

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học

- Hành hương đất phương Nam, công trình khoa học cấp Viện (2000 - 2001), chủ nhiệm đề tài: Hoàng Hương (chủ trì nhóm đề tài).

- Đặc khảo văn hóa người Hoa ở Nam Bộ, công trình khoa học cấp Viện (2001 - 2005), chủ nhiệm đề tài: Lê Hải Đăng (thành viên nhóm đề tài).

3.2. Các công trình đã công bố

- Về Nam Bộ, Huỳnh Ngọc Trảng sưu tầm và biên soan, Nxb. thành phố Hồ Chí Minh, 1988.

- Truyện dân gian Khơ Me đồng bằng sông Cửu Long, Hội Văn học nghệ thuật Cửu Long xuất bản, 1987, 2 tập.

- Hát sắc bùa Phú Lễ, Nxb. thành phố Hồ Chí Minh, 1992.

- Sổ tay thưởng thức hát bội, Nxb. Trẻ, 1995.

- Sổ tay hành hương đất phương Nam (chủ biên), Nxb. Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

- Địa chí thành phố Hồ Chí Minh, tập II, tập III, viết chung, do Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Công Bình chủ biên.

- Người Khơ Me tỉnh Cửu Long, Huỳnh Ngọc Trảng chủ biên, Sở Văn hóa Thông tin Cửu Long xuất bản, 1987.

- Văn hóa Khơ Me vùng đồng bằng sông Cửu Long (viết chung), Trường Lưu chủ biên, Nxb. Văn hóa dân tộc, 1993.

- Ông Địa - tín ngưỡng và nghi lễ (viết chung), Nxb. thành phố Hồ Chí Minh, 1993.

- Gốm cây mai Sài Gòn xưa (viết chung), Nxb. Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, 1994.

- Tượng mục đồng (mỹ thuật dân gian Nam Bộ) (viết chung), Nxb. thành phố Hồ Chí Minh, 1993, 2 tập.

- Địa chí Đại Lộc (1 huyện thuộc tỉnh Quảng Nam) (viết chung), Nxb. Quảng Nam - Đà Nẵng, 1992.