Chi tiết cán bộ Viện
Tô Ngọc Phương
Ngày đăng: 29/01/2011
Mặc định Cỡ chữ

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1979

Quê quán: Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

Học vị: Cử nhân

Phòng Hành chính - Tổ chức

2. Quá trình công tác

- Tháng 10/2000 - 2001: tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

- Tháng 10/2002: Viện Văn hóa - Thông tin.